نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / اداره خدمات آموزشی

اداره خدمات آموزشی

شرح وظايف اداره خدمات آموزشي:

۱ـ هدايت و راهنمايي دانشجويان در مورد مسائل آموزشي و انجام امور مربوط به فراغت از تحصيل دانشجويان

۲ـ ابلاغ وضعيت تحصيلي دانشجويان مشروط به دانشجو و خانواده ايشان از طريق ارسال ابلاغ مشروطي به آدرس والدين

۳ـ تحويل كارت دانشجويي

۴ـ ابلاغ مدارك لازم جهت تكميل پرونده فارغ‌التحصيلي به دانشجويان

۵ـ صدور مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

۶ـ برگزاري امتحانات ميان‌ترم

 پرسنل اداره خدمات آموزشي دانشكده عمران:

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

رشته‌هاي تحصيلي و مقطع

شماره تلفن داخلي

۱

حجت اله فتاحي

كارشناس آموزشي

كارشناسي ارشد : عمران (كليه گرايش ها)

دكتري : عمران (كليه گرايش ها)

۲۵۳۸

۲

احمدرضا عسگري

كارشناس آموزشي

كارشناسي پيوسته: مهندسي عمران و معماري

كارشناسي ناپيوسته : مهندسي اجرايي عمران

۲۵۴۰

۳

عليرضا ارفع الرفيعي

متصدي تشكيل كلاس‌ها

كليه رشته ها

۲۴۰۸