نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / جلسات دفاع دانشكده عمران

جلسات دفاع دانشكده عمران

ليست جلسات دفاع ازپايا ­ن نامه كارشناسي ارشد رشته­ ي مهندسي عمران

 
نام ونام خانوادگي عنوان رشته استاد راهنما تاريخ وزمان مكان
فرهاد تحسیری پیش بینی میزان آرماتور مصرفی در یک ساختمان بتن آرمه به کمک شبکه عصبی مصنوعی عمران-سازه دكتر محمد رئیسی دوشنبه

۹۷/۰۳/۰۷

ساعت ۱۱:۰۰

دانشكده مهندسي عمران
ایمان شمسی بهینه سازی سازه نگهبان خرپایی به روش الگوریتم ژنتیک  عمران-سازه  دكتر محمد صافی پنج شنبه

۹۷/۰۲/۲۰

ساعت ۱۶:۳۰

دانشكده مهندسي عمران
امیر خدادادی پور صحت سنجی ضرایب ایمنی جزئی توصیه شده توسط آیین نامه ۳۴۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص تقویت برشی تیرهای بتن آرمه با ورق­های

FRP

 عمران-سازه  دكتر محمد صافی پنج شنبه

۹۷/۰۲/۲۰

ساعت ۱۵:۰۰

دانشكده مهندسي عمران