نرم افزار جاجمع تحت وب بهسا
خانه / تقويم آموزشي نيمسال دوم ۹۷-۹۶

تقويم آموزشي نيمسال دوم ۹۷-۹۶

انتخاب واحد: يكشنبه ۹۶/۱۱/۰۸ لغایت پنجشنبه ۹۶/۱۱/۱۲ (۵روز)

انتخاب واحد با تأخیر: يكشنبه ۹۶/۱۱/۱۵ 

شروع کلاس‌ها: شنبه ۹۶/۱۱/۱۴

حذف و اضافه:دوشنبه ۹۶/۱۱/۳۰ لغایت پنجشنبه ۹۶/۱۲/۰۳ (۴روز)

امتحانات میان ترم: يكشنبه ۹۷/۰۱/۱۹ لغایت پنجشنبه ۹۷/۰۲/۲۰

پایان کلاس های عملی: پنجشنبه ۹۷/۰۳/۱۰

امتحانات دروس عملی: يكشنبه ۹۷/۰۳/۱۳ لغایت پنجشنبه ۹۷/۰۳/۲۴

پایان کلاس ها: جمعه ۹۷/۰۳/۲۵

امتحانات پایان ترم: يكشنبه ۹۷/۰۳/۲۷ لغایت دوشنبه۹۷/۰۴/۱۱